Nasveti

Predstavitev ukrepov zaradi Koronavirusa, ki jih je do sedaj sprejela Vlada RS

Vlada RS pospešeno sprejema različne ukrepe, tako za zajezitev virusa kot tudi za pomoč tistim, ki so oz. bodo utrpeli škodo zaradi izrednih razmer, ki so trenutno prisotne. V nadaljevanju bomo predstavili, po našem mnenju, pomembnejše ukrepe. poravnava.si je in bo še naprej tu za vas! Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na brezplačni tel. št. 080/13-14 ali na elektronskem naslovu info@poravnava.si. Poglejmo si nekaj interventnih zakonov in kaj nam prinašajo.

  1. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila kreditojemalcev (ZIUOPOK)

Namen tega zakona je preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev finančne stabilnosti v Sloveniji. Ta zakon se nanaša na vse gospodarske družbe, zadruge, društva, zavode in ustanove, s.p.-je, nosilce kmetijske dejavnosti ter tudi na fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Zakon velja za kredite, ki so bili sklenjeni pred izrednimi razmerami, kot tudi za tiste, ki se sklenejo v obdobju veljavnosti tega zakona (t.j. 18 mesecev od prenehanja razlogov za sprejemanje teh ukrepov) in za obroke kredita, ki so zapadli v plačilo po razglasitvi epidemije.

Kreditojemalci, ki želijo uveljavljati odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, morajo vlogo vložiti najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije. Odlog plačila pomeni, da obroki kredita v tem času ne zapadejo in jih torej ni potrebno plačevati. Za ta čas se ne zaračunajo dodatne obresti in stroški, iztek kreditne obveznosti pa se podaljša za toliko časa kolikor je trajal odlog. O odlogu plačila se sklene aneks h kreditni pogodbi. Odlog kredita se sklene za 12 mesecev ali manj, če se o tem dogovorita kreditojemalec in banka.

Banka vam torej mora odobriti odlog plačila kredita (v nasprotnem primeru ji grozi denarna kazen v višini 80.000 do 250.000 EUR), v kolikor izpolnjujete zakonske zahteve za le tega. Dokazovanje do upravičenosti odloga plačila ni potrebno tistim zadrugam, društvom, zavodom, ustanovam in samostojnim podjetnikom, katerim je vlada začasno prepovedala opravljanje storitve oz. prodajo blaga zaradi epidemije. Ostali (gospodarske družbe in fizične osebe) pa morajo izkazati razloge oz. dokazati, da so posledice epidemije vplivale na njihovo zmožnost plačila kreditnih obveznosti.

2. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

  • Delno povračilo plače za delavce, ki so na začasnem čakanju ali v karanteni

Namen tega zakona je ohraniti čim več delovnih mest, in sicer tako, da se zagotovi pomoč delodajalcem na način, da se jim delno povrne denarna nadomestila za delavce, ki so na začasnem čakanju na delo ali v karanteni. Ta zakon ureja tudi odlog plačila prispevkov.

Delodajalec lahko delavca napoti na začasno čakanje na delo za največ tri mesece. Delavec je v primeru čakanja na delo upravičen do nadomestila plače v višini 80% osnove za nadomestilo plače, pri čemer bo šel ta znesek v breme delodajalca v višini 60%, ostalih 40% pa bo šlo v breme države. Za tiste delavce, ki bodo odsotni z dela zaradi karantene, pa bo država refundirala nadomestilo plače v celoti. Delodajalci lahko pravico do delnega povračila plače zaradi čakanja na delo uveljavljajo le enkrat in največ za tri zaporedne mesece, končni datum pa je v vsakem primeru 30.09.2020.

  • Odlog plačila prispevkov

Odlog prispevkov je namenjen izključno samozaposlenim osebam, ki nimajo drugih zaposlenih in so v zavarovanje vključeni izključno na podlagi opravljanja te dejavnosti (pri tem ne smejo niti izpolnjevati pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje na kakšni drugi podlagi). Pogoji za uveljavljanje odloga plačila prispevkov so: vpis v poslovni register pred uveljavitvijo tega zakona; izpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti (če gre za obveznosti v višini vsaj 50,00 EUR in niso poravnave do 06.04.2020) in da upravičenec ni pričel s postopkom prenehanja opravljanja dejavnosti do uveljavitve tega zakona. Odložijo se lahko prispevki, ki zapadejo v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020, te prispevke pa je nato upravičenec dolžan plačati najkasneje do 31.03.2022. V tem času lahko prispevke plača v enkratnem znesku ali po obrokih. Od odloženih prispevkov se obračunavajo zamudne obresti

3. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)

Namen tega zakona je olajšati plačilo davčnih obveznosti ter podaljšanje rokov za predložitev premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil. Rok za predložitev davčnega obračuna od dohodka je tako podaljšan do 31.05.2020.  Omenjen zakon predvideva tudi možnost odloga plačila davka za čas do dveh let oz. v največ 24 mesečnih obrokih zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. V času, ko je dovoljen odlog oz. obročno plačilo davka, se obresti ne zaračunavajo. Davčni organ mora o vaši vlogi odločiti v roku osmih dni od prejema vloge. Davčni organ pa mora sestaviti in odpremiti informativne izračune dohodnine za leto 2019 najkasneje do 30.06.2020.

Vlada bo tudi v prihodnje sprejemala nove interventne ukrepe o katerih vas bomo redno obveščali, zato nam sledite na naši fb strani ter spletni strani poravnava.si!

Sorodne objave

Uporaba in namestitev zaščitne obrazne maske (in najpogostejše napake)

admin

Agencija Spirit z informacijsko točko o ukrepih za gospodarstvo

admin

Kako pravilno zapreti s.p. v času koronavirusa?

admin

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih